PL EN

FAQ - NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Co to jest zużyty sprzęt elektryczny «
Jest to sprzęt elektroniczny, którego działanie jest uzależnione od dopływu prądu ( posiada kabel ). W momencie kiedy zamierzamy się go pozbyć jest niesprawny, zepsuty i nieprzydatny staje się odpadem i podlega przepisom ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Odpady takie nie mogą być wyrzucane do zwykłych śmietników , należy je bezwzględnie przekazywać do certyfikowanego zakładu przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego jak Geomar
Czy zużyty sprzęt trafi na składowisko odpadów komunalnych ? «
Na szczęście NIE. Odpady elektroniczne są przetwarzane w zakładzie przetwarzania zużytego sprzętu, staramy się zachować zasadę 3R - redukuj, reużytkuj, recykluj w myśl której odzyskamy i naprawimy wszystkie elementy nadające się do ponownego użycia, a dopiero elementy całkowicie nieprzydatne do ponownego użycia poddamy recyklingowi i odzyskowi co umożliwi otrzymanie metali takich jak miedź, aluminium, stal, złoto, srebro, pallad
czy za odpady elektroniczne muszę zapłacić ? «
Nie zawsze. Część odpadów elektronicznych ze względu na poziomy zawartości metali szlachetnych są przez nas skupowane. Wartości takich frakcji , które możemy od ciebie kupić znajdziesz w naszej zakładce skup e-złom

2003 - 2024 © Geomar Sp. z o.o

Dane osobowe Cookies