Kontakt

+48 12 356 54 43

Napisz do nas
Zostaw numer my ODDZWONIMY

Języki

  • English
  • Polski
Geomar - recykling płytek elektronicznychW trosce o środowiskoGeomar - skupujemy procesoryGeomar - sprzatamy elektrosmieci

Metody przekształcenia i niszczenia wyrobów oraz towarów

sob., 27/02/2021 - 11:10 -- Anonymous (niezweryfikowany)

Co zrobić z towarami wycofanymi ze sprzedaży lub rynku, przeterminowanych, wybrakowanych, uszkodzonych lub zanieczyszczonych? Przedstawiamy sposoby, jak niszczy się tego rodzaju wyroby oraz oceniamy ich skuteczność oraz wpływ na środowisko naturalne.

Jakie produkty i wyroby poddawane są takim procesom?

Wiele firm produkcyjnych i przemysłowych, a także sklepy czy hurtownie, posiadają produkty lub wyroby, które są wybrakowane, niepełnowartościowe, przeterminowane, zostały zanieczyszczone np. w wyniku pożaru lub też jest to towar skonfiskowany na granicy przez służby celne. Może to być również asortyment wycofany z handlu lub rynku, a także  niespełniający polskich norm prawnych. We wszystkich tych sytuacjach należy zastanowić się, co zrobić z takimi produktami i wyrobami. Szczególnie w sytuacji, gdy jest ich dużo i zajmują niepotrzebnie miejsce w magazynie, co generuje dla firmy dodatkowe koszty. Sposobów na niszczenie produktów i niszczenie wyrobów oraz metod, jakich można do tego użyć, jest kilka. Którą z nich wybrać?

Mechaniczne niszczenie produktów i wyrobów

Popularnym sposobem na niszczenie produktów i wyrobów niepełnowartościowych, uszkodzonych, wycofanych ze sprzedaży lub przeterminowanych jest metoda mechaniczna. Polega ona na zastosowaniu odpowiedniego urządzenia, który w mechaniczny sposób niszczy tego rodzaju odpady. Przykład takiego urządzenia to maszyna rozdrabniająca. Atutem tej metody jest możliwość, by uszkodzone i rozdrobnione tym sposobem odpady przekazać do obróbki lub utylizacji. Jeśli z odpadów da się pozyskać jakieś surowce wtórne do ponownego użytku, to trafiają one w odpowiednie miejsce. W przypadku odpadów, z których nie można pozyskać żadnych surowców, przekazuje się je do termicznego przekształcenia.

Termiczne przekształcanie odpadów

Procesy te zachodzą w spalarniach odpadów, które często pełnią także funkcję elektrowni lub elektrociepłowni, bo w procesie spalania produkowana jest duża ilość energii elektrycznej lub cieplnej. W procesie termicznego przekształcania odpadów powstają “skutki uboczne” w postaci żużlu, popiołu, pyłu i innych pozostałości - mogą one stanowić nawet do 25% objętości odpadów, które zostały poddane termicznego przekształceniu. Termiczne przekształcanie odpadów w spalarniach budzi kontrowersje - istnieją inne, bardziej ekologiczne, etyczne i tańsze metody przekształcania lub niszczenia odpadów. Zaliczane są do nich m.in. recykling i kompostowanie. W spalarniach odpadów emitowane są zanieczyszczenia, które trafiają do powietrza. Co prawda istnieje coraz więcej systemów oczyszczania spalin, jednak nadal nie wyeliminowały one całkowicie tego problemu i powstających wówczas spalin.

Inne sposoby przekształcania odpadów

Poza mechanicznym niszczeniem oraz spalaniem istnieją jeszcze inne sposoby przekształcania odpadów, m.in.:

  • segregacja - metoda ta jest podstawą w unieszkodliwianiu i neutralizacji odpadów. Dzięki podziałowi odpadów na poszczególne surowce, takie jak szkło czy papier, łatwiej odzyskać z nich surowce, które można ponownie użyć i wykorzystać przy produkcji nowych materiałów,
  • kompostowanie - metoda ta zaliczana jest do naturalnych sposobów unieszkodliwiania odpadów. Wielkim jej atutem jest zmniejszenie objętości składowanych odpadów o 30 nawet do 50%, a także możliwość pozyskanego tą metodą nawozu wykorzystania np. w rolnictwie lub ogrodnictwie. Do kompostownika można wrzucić np. słomę zbożową, liście, roślinne odpady kuchenne, ścinki z warzyw, fusy po kawie i herbacie, skorupki z jajek.

 

Odpady, które mogą trafić do kompostownika, to mocno ograniczona grupa wyłącznie odpadów biodegradowalnych. Z kolei segregacja opiera się na podziale, obowiązującym od 2020 roku, na 5 frakcji, a są to papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, bioodpady oraz odpady zmieszane. Poza powyżej opisanymi sposobami unieszkodliwiania odpadów istnieje jeszcze jedna metoda - mianowicie składowanie. Składowiska odpadów dzielą się na 3 typy: odpadów niebezpiecznych, odpadów obojętnych oraz odpadów komunalnych. Warto dodać, że na składowisko powinny trafić wyłącznie odpady, z których wcześniej odzyskano odpady nadające się do ponownego przetworzenia.

Certyfikat bezpiczenstwa Zielona inicjatywa gospodarcza Kupuj odpowiedzialnie